EPS a HSP

EPS a HSP

 

Základnou úlohou EPS (elektrickej požiarnej signalizácie) je ochrana osôb, zdravia a majetku, ktorá je zabezpečená pomocou snímačov (čidieľ), ktoré neustále monitorujú okolité prostredie. Elektronická požiarna signalizácia v prípade požiaru reaguje zvukovou a optickou signalizáciou. V niektorých prípadoch môže byť napojená na ďalšie požiarno-bezpečnostné procedúry pri ktorých môže odomknúť únikové cesty, spustiť evakuačný rozhlas či uzatvoriť plyn a spustiť nasávanie vzduchu do únikovej cesty. Naša firma zabezpečuje montáž a servis EPS značiek:

 

HSP (Hlasová signalizácia požiaru) slúži na varovanie osôb v ohrozenom priestore hovoreným slovom s oznámením o aký druh poplachu ide. Pre našich zákazníkov poskytujeme projektovanie, predaj, montáž a servis HSP. Taktiež poskytujeme meranie zrozumiteľnosti systémov HSP. V našej ponuke máme HSP značky ToA. Systémy firmy ToA sa vyznačujú vysokou kvalitou a prvotriednym zvukom. Vďaka HSP značky ToA sa môže systém využívať nie len v prípade poplachu ale aj ako ozvučenie obchodov a predajní. ToA spĺňa vysoké normy EN 54.