Referencie

 

REFERENCIE

 

Naša firma vykonala už množstvo montáží kamerových a zabezpečovacích systémov. Z bezpečnostných dôvodov však nemôžeme zverejňovať detaily o našich zákazníkoch. Ukážeme vám len pár inštalácii ktoré sa vykonávajú najčastejšie.

Najčastejšie sa zabezpečovacie a kamerové systémy používajú:

  • Rodinné domy – z dôvodu ochrany majetku, monitorovanie okolia domu, záhrady, dvora, atď.
  • Predajne – ochrana majetku, monitorovanie pohybu osôb pre marketingové účely, atď.
  • Firmy – ochrana majetku pred vandalizmom a krádežami, monitorovanie parkoviska, dodržovania BOZP, atď.
  • Mestá v súčinnosti s PZSR pre objasňovanie trestných činov a zaistenia verejného poriadku
  • Bytové domy – na chodbách panelových domov pre účely ochrany majetku

IP kamerový systém

Montáž EZS JABLOTRON 100 v administratívnej budove

 

Montáž rozvádzačov a elektromerov