SGHK systém

SGHK systém generálneho a hlavného kľúča

SGHK systém je mechanické riešenie prístupového systému. Je vhodný na uzamykanie viacerých dvier jedným kľúčom.

Pri tvorbe SGHK systému pridelíte práva jednotlivým kľúčom na otváranie konkrétnych dverí. Poznáme 3 typy kľúčov, pričom každý kľúč má v systéme iné využitie:

  • Generálny kľúč – Otvorí všetky dvere v systéme.
  • Hlavný kľúč – Otvára niekoľko dverí v systéme. Napr. jedným kľúčom si zamestnanec otvorí vchodové dvere do budovy a svoju kanceláriu ale iné dvere už neotvorí. Hlavné kľúče sa prideľujú podľa oprávnení a môže byť vytvorený niekoľko úrovňový systém.
  • Vlastný kľúč – Otvára len 1 vložku dverí.

 

 

Prípadová štúdia - firma

Generálny riaditeľ vlastní jeden generálny kľúč, ktorým dokáže otvoriť všetky prístupové dvere v celej firme. Generálnemu kľúču sú hierarchicky podradené hlavné kľúče s obmedzeným prístupom. Vedúci oddelení tak majú prístup všade tam, kde potrebujú v rámci svojho oddelenia, ale nedostanú sa do iných sekcií, ani do kancelárie riaditeľa. Hlavnému kľúču sú podradené skupinové kľúče, ktoré radovým zamestnancom umožňujú vstup iba do určených miestností v rámci oddelenia.

Prípadová štúdia – domácnosť

Majiteľ domu má prístup do všetkých miestností a priestorov na svojom pozemku. Používa pri tom jeden generálny kľúč, s ktorým otvára a zatvára bránku, hlavný vchod, garáž, záhradný domček a pod. Aby zabránil vstupu deťom do priestorov, ktoré predstavujú riziko, dá pre nich zhotoviť hlavný kľúč (podradený generálnemu) s prístupom k bránke, hlavnému vchodu a záhradnému domčeku. Rodina zároveň zamestnáva záhradníka, ktorý so svojím hlavným kľúčom otvorí iba bránku a záhradný domček. Tým sa cudzej osobe zamedzí nedovolený vstup do domu majiteľa.

 

Postup tvorby SGHK systému:

 

 1. Súpis dverí
 Spíšte všetky dvere v systéme. Začnite vstupnými dverami a pokračujte dvermi na jednotlivých poschodiach.

 2. Súpis držiteľov kľúčov
 Uveďte všetky osoby, ktoré majú obdržať kľúče.

 3. Súpis oprávnení osôb
 Spíšte si kto a kde ma máť prístup. Napr. ktoré dvere majú otvoriť upratovačky a pod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porovnanie bezpečnostných vložiek pre SGHK

Mul-T-Lock

Interactive+ 
(MTL600)

 

ClassicPro
(MTL400)

 

MT5+
(MTL800)

 

Integrator® 

 

Bezpečnostná trieda

Životnosť cyklov 100 000 100 000 100 000 50 000
Odolnosť voči vyhmataniu planžetou Áno Áno Áno Áno
Odolnosť vytrhnutiu bubienka  Áno Áno Áno Áno
Odolnosť voči odvŕtaniu Áno Áno Áno Áno
Nemožnosť nelegálneho kopírovania Áno Áno Áno Áno
Možnosť vložiť kľúč z oboch strán Áno Áno Áno Áno

 

 

EVVA

MCS

 

FPS (CPS)

 

4KS

 

ICS

 

EPS-M

 

Bezpečnostná trieda

 

 

 

 

 

Odolnosť voči vyhmataniu planžetou Áno Áno Áno Áno Áno
Odolnosť vytrhnutiu bubienka  Áno Áno Áno Áno Áno
Odolnosť voči odvŕtaniu Áno Áno Áno Áno Áno
Nemožnosť nelegálneho kopírovania Áno Áno Áno Áno Áno
Možnosť vložiť kľúč z oboch strán Áno Áno Áno Áno Áno

 

FAB

2000

 

1000U4

 

200RSG

 

Bezpečnostná trieda

Odolnosť voči vyhmataniu Áno Áno Áno
Odolnosť voči odvŕtaniu Áno Áno Áno
Nemožnosť nelegálneho kopírovania Áno Áno Áno
Možnosť vložiť kľúč z oboch strán Áno Áno Áno

 

 

V ponuke máme SGHK systém značky Mul-T-Lock, EVVA a FAB. Pri návrhu SGHK systému Vám radi pomôžeme, neváhajte nás kontaktovať !